Tetralogie van Fallot

Wat is de Tetralogie van Fallot?

De Tetralogie van Fallot is een hartaandoening die uit vier afwijkingen bestaat.

  • De uitgang van de rechterhartkamer en vaak ook de longslagader en de klep (pulmonaalstenose) zijn vernauwd
  • De aorta staat schrijlings boven de opening in het tussenschot
  • Er zit een – meestal grote – opening in het tussenschot tussen de twee hartkamers (ventrikels), zodat ze met elkaar verbonden zijn: het ventrikelseptumdefect 
  • De spierwand van de rechterkamer is verdikt (rechterventrikelhypertrofie)

Tetralogie van Fallot bestaat in verschillende varianten, afhankelijk van de plaats en de ernst van de vernauwing naar de longen toe. Dat verklaart meteen ook waarom de klachten na de geboorte kunnen variëren. Hoe nauwer de uitgang naar de longen is, hoe sneller er zuurstoftekort optreedt en hoe ernstiger het is.

Een andere oorzaak van zuurstoftekort is de bloedstroom door de opening in het tussenschot. Doordat daar een opening zit, kan het zuurstofarme bloed uit de rechterkamer zich vermengen met zuurstofrijk bloed uit de linkerkamer. Dat gemengde bloed – dat dus minder zuurstof bevat – wordt via de aorta, die boven de opening tussen beide kamers staat, het lichaam ingepompt.

Behandeling

Om een Tetralogie van Fallot te behandelen of te herstellen, zijn een of meer operaties nodig. Wanneer die ingrepen precies worden uitgevoerd en welke behandeling de patiënt krijgt, hangt af van de ernst van het zuurstoftekort.

Soms is al kort na de geboorte een behandeling nodig om de longbevloeiing te verbeteren. Die behandeling kan uit medicatie bestaan, ook een operatie kan nodig zijn. Maar vaak kunnen we wachten tot de zogenoemde hersteloperatie, wanneer het kind 3 à 6 maanden oud is.

Bron: Website UZ Gent.
Download de brochure voor meer info

De tekening van een gezond hartje (links) en Vince zijn hartje (rechts)